Oferta

Wykonujemy kompleksowo usługi budowlane w specjalnościach:

- konstrukcyjno-budowlanej

- sanitarnej

- elektrycznej

- drogowej

- wykonywanie wielofunkcyjnych boisk sportowych

- wykonywanie i adaptacja projektów

- projektowanie i wyposażenie wnętrz

- kierowanie robotami budowlanymi bez ograniczeń

- nadzory inwestorskie

- przygotowanie pełnej dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę.

USŁUGI WYKONUJEMY DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH